Logo whippet Logo on Page
  Vert. line  Our Dogs Vert. line  Puppies Vert. line  litters Vert. line  links
  Vert. line  Our Dogs Vert. line  news Vert. line  gallery Vert. line  contact

Apollo's Arrow Lancar Keyzer ("Kenzo")

Kenzo 6 Month

(d.o.b. 25.11.2007)

Breeder: Oksana Romanenkova, Latvia

Owner: Maria Fuchs, Austria/USA

BOS puppy in Latvia, BOB Junior in Austria, BOS in USA

Pedigree            Show result            More photos